Obecné zásady přípravy tiskových dat

Upozornění

Při přípravě dat pro tisk vždy respektujte nastavení layoutu (rozmístění na stránce) dle tohoto nákresu. Zejména odstup veškerých objektů, jako jsou loga a texty minimálně 3 mm od okraje stránky (pokud je vzdálenost menší, může to způsobit problém při ořezu tiskového archu na výsledný formát tiskoviny. Pokud návrh počítá s grafikou, nebo obrázky, které jsou umístěny až k úplnému okraji stránky, vždy přidejte k formáty po každé straně 3 mm prázdného prostoru a tyto objekty posuňte nebo zvětšete tak, aby jejich část ležela v tomto přidaném prostoru (v tzv. spadávce) – tento prostor navíc je po vytištění odříznut.

Hrubý formát (velikost návrhu)

Je to celková velikost návrhu včetně přídavku pro spadávku. – má-li být výsledný formát např.  100 x 100 mm, hrubý formát bude 106 x 106 mm.

Spadávka

Pozadí projektu a všechny objekty přilehající k okraji tiskoviny přetáhněte na spadávky za okrajem čistého formátu. V těchto typech projektů spadávky vždy činí 3 mm na každé straně.

Čistý formát (formát tiskoviny)

Je výsledná veliko hotové tiskoviny pro oříznutí spadávek.

Formát tiskového souboru PDF

Při exportu tiskových dat do PDF nezapomeňte zaškrtnout volbu spadávka (3 mm), tiskové značky do souboru nevkládejte. PDF nastavte na verzi PDF/X-4. Výstupní záměr převodu barev nastavte BEZ PŘEVODU BAREV.