SLUŽBY NAŠEHO DTP STUDIA

Dokonalá prezentace

je klíčem k úspěchu!

PŘÍMÉ ODKAZY na produkty v této sekci

Málokdo si uvědomuje, že zhotovení grafického návrhu vyžaduje vedle kreativity i další rozsáhlé znalosti a zkušenosti. Grafik ve skutečnosti balancuje mezi mnoha omezeními. Významně jej například limituje firemní corporate identity, která často kromě loga, určuje i barvy, fonty písma a podobu dalších vizuálních prostředků.

 

 Myslete na to, že když si necháte šít oblek u krejčího, tak si střih také nebudete doma vyrábět sami, ale zcela jistě oslovíte profesionálního návrháře ...

možnosti dodání

logotypy

vizitky, hl. papíry

návrh obálky

leták 1stranný

leták oboustranný

leták (skládačky) 4-6 str.

design  katalogu

plakát

tiskový inzerát

reklamní poutač

okenní grafika

portál prodejny

návrh polepu automobilu

billboardu

roll-up banner

POP-UP stěna

tapeta, int. dekorace

sazba strany textu
mutace stávající grafiky
úprava dat

ostatní grafické práce

práce s cizojazyčným textem

expresní příplatek

3 000 - 15 000 Kč

500 - 1 200 Kč

300 - 700 Kč

700 - 1 500 Kč

1 000 - 2 000 Kč

1 500 - 3 000 Kč

5 000 - 20 000 Kč

500 - 2 000 Kč

500 - 2 000 Kč

500 - 1 500 Kč

1 000 - 2 000 Kč

500 - 5 000 Kč

500 - 5 000 Kč

500 - 3 000 Kč

500 - 2 000 Kč

1 500 - 5 000 Kč

1 500 - 5 000 Kč

150 Kč

100 - 500 Kč

100 Kč / 15 min.

150 Kč / 15 min.

+70 % zákl. ceny

+35 % zákl. ceny

CENÍK GRAFIKY A DTP PRACÍ

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.

2-7 dnů

EXPRES 24 h

EXPRES 4 h - příplatek 100%

NÁVRH

SAZBA

MUTACE

ÚPRAVA DAT

Jedná se o kompletní zpracování klientem požadovaného produktu, které zahrnuje:

 

1. vytvoření všech dílčích grafik a základní úpravu fotografií,
které budou v budoucím návrhu použity

 

2. jednu až dvě skicy (hrubý návrh sloužící ke stanovení směru, kterým se bude výsledný návrh ubírat (tzv. "skicovné" tvoří 30% ceny celého návrhu a je účtováno i v případě, že nedojde k plné realizaci)

 

3. jeden úplný návrh vycházející z odsouhlasené skicy,
s možností provedení třech korekčních úprav vzhledu zdarma

 

4. vytvoření tiskových dat sloužících pro vlastní výrobu

 

Konečná podoba návrhu je u nás dále uložena pro případ budoucího opakování výroby, nebo pro jiné budoucí použití. Na přání mohou být data uložena na paměťové médium a předána klientovi.

 Jedná se o naformátování textu na stránce. I když to zní velmi jednoduše, jedná se o vysoce profesionálně náročnou operaci podléhající mnohým pravidlům a zákonitostem.

 

Má-li být sazba provedena opravdu správně je nezbytně nutné,
aby tento úkon provedl člověk s dlouholetou praxí
v oboru a rozsáhlými jazykovými a profesními znalostmi.

 

Tím se zcela jistě vyhnete hrubým chybám typu jednoznakových předložek na koncích řádků tetu, chybně užitých mezer, pomlček,
nebo jiným vážným prohřeškům, které v poslední době můžeme díky mnohdy neodbornému zpracování tiskovin pozorovat velké množství.

 Mutací se rozumí úprava již existující grafiky pro jiné, než původní užití. Úprava může být buď textového charakteru - překlad do jiného jazyka, nebo může jít o úpravu formátu -
např. různé rozměrové modifikace inzerátů pro různá média.

 

Za mutaci nemůže být považována taková úprava, která zásadně mění charakter, nebo dokonce obsah grafiky.

 

Naopak ale za mutaci  lze považovat i takovou úpravu, kterou je změněn původní návrh z verze pro barevný tisk na verzi pro tisk černobílý, či třeba pro užití na internetu.

K úpravě dat je zpravidla nutné přistoupit v případech, kdy klient dodá sice elektronická data, ale byla původně určena pro jinou technologii výroby, nebo vykazuje zjevné vizuální,
či technické nedostatky.

 

Pokud je rozhodnuto, že bude nutné přistoupit z nějakého důvodu
k úpravě klientem dodaných tiskových dat, je klient kontaktován
a možnosti i možná rizika, s takovýmto zásahem spojená,
jsou s ním konzultovány.

Všechny ceny jsou uváděny bez 21% DPH. Společnost Studio 2P s.r.o. si vyhrazuje právo je kdykoliv bez předchozího upozornění měnit, jakož i specifikace produktů.

Copyright © 2012- Petr Paťha - Studio 2P s.r.o.